Nákupní vozíky – semeniště nákaz?

Nákupní vozíky – semeniště nákaz?

Lidé do nich vkládají potraviny a nápoje, občas z nich něco vyteče. Někteří v nich – ač se to nesmí – vozí své ratolesti, které pak uvnitř nákupního vozíku „operují“ třeba i v zablácených botách. Dotýkají se jich všelijaká individua – i taková, která před prodejnou loudí o „nějakej ten drobáček“ a už pár let neví, co to je se pořádně umýt. Anebo si ho takové individuum „vypůjčilo“, aby mělo s čím objet odpadkové koše v okolí a nasbírat do nich všechno, co se může hodit.

Nákupní vozík je zkrátka velmi exponovaný předmět, který může ukrývat všelijaká překvapení. Někdy viditelná na první pohled – jako třeba zaschlé zbytky jogurtu, který se během transportu od regálu ke kase vylil nebo pozůstatky nanuku, který se stihl roztéct nebo ho děťátko vezoucí se ve vozíku, rozpatlalo všude kolem sebe. Dost často však jde o překvapení, která ani vidět nejsou – o to jsou ale horší.

Studie varují

Pár vědeckých studií na toto téma už provedeno bylo – i když všechny už jsou poměrně staré, žádné novější zatím k dispozici nejsou. Jednou z prvních zpráv na téma kontaminace nákupních vozíků byl článek Dr. Richarda Millera z mikrobiologického a imunologického oddělení univerzity v Lousville v americkém státě Kentucky. Nešlo o studii, spíše o vyslovení hypotézy – že lze předpokládat znečištění nákupních košíků (například syrovým masem a zeleninou) a z toho plynoucí možnost následné kontaminace potravin určených k přímé konzumaci. Jako další zdroj možného přenosu infekce na nákupní vozíky označil Miller ruce, ústa a dětské pleny. V letech 1999 – 2003 probíhala velká studie zabývající se výskytem virů a baktérií na povrchu předmětů frekventovaných veřejností prováděná pod hlavičkou arizonské Enviromental Research Laboratory. U různých povrchů se testovala přítomnost koliformních baktérií, bílkovin a biochemických markerů, svědčících pro přítomnost krve, hlenu, slin, potu a moči. Madla nákupních vozíků byla podle této studie třetím nejvíce znečištěným povrchem - 21% testovaných držadel bylo kontaminováno tělními tekutinami. V roce 2006 se čistotou nákupních vozíků zabývala v Jižní Koreji tamní rada na ochranu spotřebitelů. Tehdy se našla na madlech nákupních vozíků poměrně početná a pestrá „zoologická zahrada“ – mezi různými neviditelnými obyvateli madel nákupních vozíků, z nichž řada nebyla zase tak nebezpečných, se podařilo natrefit i na obávaného zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus). Tento mikroorganismus se může vyskytovat na kůži a v nose, aniž by působil jakékoli potíže. Stačí ale, aby se dostal dovnitř těla (třeba jen malou oděrkou), a může začít řádit. Vytváří toxiny, které ničí tkáně napadeného pacienta. Následky jeho působení mohou být různé – od mírných zánětů kůže a měkkých tkání až po život ohrožující sepse („otravy krve“), syndrom toxického šoku a nekrotizující pneumonie (těžká forma zápalu plic, s velmi rychlým a dramatickým průběhem, kdy dochází k těžké sepsi a septickému šoku, v literatuře je míra úmrtnosti pacientů v případě těchto pneumonií uváděna až ve výši 75 %). Infekce zlatého stafylokoka tak může vést až k amputacím napadené končetiny (při těžkých zánětech tkání) či dokonce ke smrti pacienta. Zlatý stafylokok je navíc velmi odolný vůči antibiotikům, která má medicína proti podobným nebezpečným „breberkám“ k dispozici. Jeho přítomnost na povrchu nákupních vozíků potvrdil i výzkum oddělení bakteriologie na univerzitě v Hirošimě. Na 760 testovaných držadlech nákupních vozíků vědci našli 52 kmenů tohoto rodu. Další studii na toto téma provedly americké Foods Reasearch Laboratories. Při zkoumání našli na povrchu testovaných nákupních košíků koliformní baktérie, stafylokoky, plísně a kvasinky. Studie vědeckého týmu z Univerzity of Arizona, která se zabývala testováním přítomnosti bakterií na nákupních vozících, zase upozornila i na přítomnost bakterie Escherichia coli, která je přirozenou (a důležitou) součástí střevní mikroflóry, kde se podílí na tvorbě některých vitamínů a brání rozšíření patogenních bakterií. Pokud se však objeví jinde, než ve střevech – například když člověk vypije kontaminovanou vodu či sní pokrm kontaminovaný touto bakterií -, prospěšná být přestane a může se stát původcem infekcí doprovázených těžkými průjmy. V České republice žádný výzkum kolem čistoty nákupních vozíků neproběhl. Před několika lety se problematikou kontaminace nákupních vozíků bakteriemi zabývaly Kateřina Fabiánová a Věra Melicherčíková ze Státního zdravotního ústavu ve své rešerši, kterou na toto téma provedly na základě žádosti hlavního hygienika – pátraly v dostupných zahraničních zdrojích po tom, jak vážné to s kontaminací nákupních vozíků je. Ve své zprávě pak shrnuly následující doporučení: „Obchody by měly mít vypracované postupy dekontaminace nákupních vozíků, zvláště umístěných ve venkovních nechráněných prostorách. Zákazníci by měli ukládat do nákupních vozíků zboží zabalené do neprosákavých obalů a ukládat je tak, aby nedošlo k jejich poškození, propíchnutí, prasknutí, vysypání či vylití.“

Čištění – věc dobrovolná

Čištění nákupních vozíků je, jak vidět, potřeba věnovat dostatečnou pozornost – stejnou, jaká je věnována úklidu a čištění regálů a prostor, kde nákup probíhá. Na prodejní ploše prodejen velkých nákupních řetězců se uklízí obvykle průběžně – pozornost úklidu věnují i malé prodejny. Nedostatky v této oblasti jsou hned vidět – a nikdo nechce, aby jeho zákazníky vítaly nánosy bahna nebo třeba pobíhající myši. I když – Státní zemědělská a potravinářská inspekce při své srpnové kontrolní akci zaměřené na opakující se porušení právních předpisů u obchodních řetězců narazila ve skoro polovině případů znovu na ty samé prohřešky, které s řetězci řeší každou chvíli. Převažujícím typem opakovaně zjišťovaných prohřešků bylo porušení hygienických standardů. Čistota nákupních vozíků sem ale nepatří – ta nijak sledována není. Rozhodně ne na mikrobiologické úrovni. Čištění nákupních vozíků žádný předpis konkrétně neupravuje. Spíš lze požadavek na to, že i vozíky nesmí být viditelně znečištěné, vytušit v obecně formulovaných požadavcích na hygienu v prodejnách. „Pro všechny prodejny sice platí stejná nařízení Evropské unie, kterými se musí řídit, nicméně ta jsou formulována poměrně vágně. Proto je v podstatě na každém obchodníkovi, jak se k otázce hygieny postaví,“ říká Milan Horyl ze společnosti Clean4you, která se zaměřuje na údržbu, speciální čištění a generální opravy vybavení obchodů, včetně čištění nákupních vozíků. Zákony tak pravidelnou dekontaminaci nákupních vozíků nevyžadují A žádné povinnosti v tomto ohledu provozovatelům zařízení, kde jsou nákupní vozíky používány, nestanovují. Záleží tak na přístupu konkrétního obchodu. Samozřejmě, prodejny mají mít zpracovány své hygienické plány a v nich se určitě objevuje i bod spojený s očistou nákupních vozíků. Pokud si management daného řetězce stanoví, že očista vozíků proběhne jednou za tři roky, musí tento interval dodržovat – žádný kontrolní orgán nemá ale nárok zpochybňovat, že je takový interval příliš dlouhý a že by očista měla probíhat častěji. Jediné, co tak v oblasti čistoty vozíků SZPI coby dozorový orgán kontroluje, je, zda je vůbec tato oblast v interních předpisech daného obchodního řetězce nějak vyřešena. Jakkoli. V praxi jsou tak mezi provozovateli obchodů velké rozdíly. „Podle našich zkušeností je to velice různé, mezi zákazníky máme obchodní řetězce, které tuto činnost požadují provádět velice pečlivě a s důrazem na komplexní očistu celého nákupního vozíku včetně jeho servisu. Ale známe i obchodníky, kteří se touto činností začnou zabývat až ve chvíli, kdy jim hygiena po kontrole nařídí odstranit z vozíků nečistoty, které nevyhovují nejen z hlediska přísné hygienické kontroly, ale jsou nepřehlédnutelné i při běžném pohledu a vzpírají se normálnímu lidskému rozumu,“ říká Jan Kokštein, který se kromě čištění zámkové dlažby a dalších povrchů zabývá i sanitací nákupních vozíků a své služby nabízí pod značkou Čištění zámkové dlažby.cz Podle zkušeností firem, které se čištění nákupních vozíků věnují, je častější spíš druhý případ. Pokud se čištěním vůbec někdo zabývá. „Prodejen, které si nechávají pravidelně profesionálně mýt vozíky, bohužel není mnoho,“ potvrzuje Pavel Brachtel ze společnosti Wanzl, která poskytuje širokou škálu služeb pro prodejny a obchodní centra a mimo jiné nabízí i služby související se servisem, údržbou a čištěním nákupních vozíků. Podceňování důležitosti očisty vozíků se podle Pavla Brachtela netýká jen malých „sámošek“, ale lze se s ním setkat i na půdě velkých obchodních řetězců. „Většinou si jak malé prodejny, tak i velké řetězce dostatečně neuvědomují důležitost pravidelného mytí a servisu nákupních vozíků. Často nás kontaktují po upozornění kontroly z hygieny, nebo až když jsou vozíky ve velmi špatném stavu,“ potvrzuje Pavel Brachtel. Přitom ideální by z pohledu těch, kdo se čištěním vozíků profesionálně zabývají, bylo čištění vozíků častěji, než jednou za rok – natož za dva. „Ideálním intervalem pro zachování čistoty je šest měsíců. Dekontaminaci vozíků by měl tedy každý obchodník provést dvakrát v průběhu jednoho roku,“ radí Milan Horyl ze společnosti Clean4you. „Ideální je provádět profesionální mytí a servis nákupních vozíků dvakrát do roka, a to jednou na jaře a podruhé na podzim. Samozřejmě je nutné průběžné čištění znečistěných vozíků personálem prodejny,“ říká k tomu Pavel Brachtel ze společnosti Wanzl. Podle Jana Kokšteina (Čištění zámkové dlažby.cz) je dobré čistit ještě častěji. „Četnost je individuální, záleží na znečištění vozíků, doporučoval bych ale alespoň třikrát do roka - na jaře, v létě a pak na podzim,“ míní.

Kdo šetří, nemusí mít za tři

Důvodem není jen „nevědomost“ o tom, co všechno může na vozících „vegetovat“, ale také snaha šetřit na nákladech. Čištění nákupních vozíků samozřejmě není zadarmo. S konkrétními částkami je to složitější, závisí na různých faktorech, jako je míra zašpinění, použitá technologie či množství vozíků, které je nutné vyčistit. Cena za vyčištění jednoho vozíku sama o sobě nijak obří není, při větším množství se to ale může nasčítat na pár tisíc. „Ceny čištění jsou individuální, liší se dle použité technologie i množství vozíků. Částky začínají na 50,- Kč za umytý vozík a 10,- Kč za umytý košík. Středně velká prodejna se sto vozíky zaplatí za vyčištění 6 000 až 8 000 korun,“ říká Milan Horyl ze společnosti Clean4you. V případě velkého řetězce provozujícího stovku a více prodejen po republice, pak celkové náklady vydané na takovou údržbu rozhodně nejsou zanedbatelné. A pro nezávislou, středně velkou „sámošku“ není ani částka kolem šesti tisíc za vyčištění vozíků úplně zanedbatelným nákladem. Snažit se právě tady ušetřit tím, že se očista vozíků bude řešit až ve chvíli, kdy už není zbytí, protože už je špína na vozících vidět už i na letmý pohled, se ale nemusí vyplatit. A nejen kvůli možným problémům s kontrolou z hygieny. „Potom jsou náklady na mytí a servis podstatně vyšší, než při pravidelné údržbě. Snažíme se tedy už při prodeji nových nákupních vozíků nabízet i jejich pravidelný servis a mytí tak, aby se předešlo velké jednorázové investici u vozíků bez jakékoliv údržby,“ vysvětluje Pavel Brachtel ze společnosti Wanzl.

Čištění vozíků v praxi

Způsobů, jak zajistit očistu nákupních vozíků, je více. Většina firem nabízí čištění vysokotlakou čisticí technikou (většinou teplou, lze se ale setkat i s cenově výhodnou, nicméně co do účinnosti samozřejmě omezenou nabídkou oplachu studenou vodou), objevuje se ale třeba i používání parních čističů. Každá firma, která se touto činností zabývá, má svůj recept. „Mytí nákupních vozíků provádíme ručně za pomoci vysokotlakého mycího stroje při tlaku 20 až 30 bar a teplotě tryskající vody 20 až 70̊ C. K mytí dále používáme speciální mycí prostředek „SWIP“, vyvinutý přímo pro mytí nákupních vozíků. Tento prostředek je navíc biologicky rozložitelný,“ popisuje Pavel Brachtel ze společnosti Wanzl. Záleží i na typu vozíku a druhu znečištění. „Naše technologie je postavena na zakázku na základě letitých zkušeností, které jsme za tuto dobu posbírali, aby zvládla vyčistit a vydezinfikovat 98 % nákupního vozíku pod kontrolovanou teplotou a při přesném dávkování detergentu a se správným desinfekčním prostředkem na daný vozík,“ říká k tomu Jan Kokštein. „Každá skupina vozíků vyžaduje trochu jiné parametry čistícího detergentu, s ohledem na to, z čeho je vyroben vozík, jaké je jeho znečištění, jak velké je jeho opotřebení a také na lokalitě, kde se nachází,“ vysvětluje Jan Kokštein. „Každá část republiky má jiné spadové prachové částice – jiné má Ostrava a Praha, úplně jiné zase řešíme na Šumavě,“ dodává. Na tlakovou vodu sází i společnost Clean4you. „K dekontaminaci pojízdných zařízení v obchodech používáme ekologickou mycí linku, kterou vyvinula naše společnost Clean4you. Linka je jediná svého druhu v České republice, v zahraničí se obdobná zařízení využívají pouze v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Čištění probíhá bez chemických prostředků za pomoci vysokotlaké vodní pistole. Použitá voda je zachycována ve sběrné vaně a přes filtry vracena zpět do oběhu, takže jednou zásobou vody jsou umyty všechny vozíky v prodejně. Díky tomu je tento způsob čištění velice úsporný,“ popisuje Milan Horyl ze společnosti Clean4you. „Celý proces čištění je prováděn uvnitř mycího boxu, který naráz pojme osm nákupních vozíků. Veškerá odpadní voda, která zůstává po celou dobu uvnitř boxu, je po skončení čištění odvezena k ekologické likvidaci a místo tak zůstává zcela čisté,“ dodává. Samostatně fungující mycí box je součástí vozidla s nosností do 3,5 tuny. „„Zatímco v zahraničí jsou tato zařízení instalována na vozidla s nosností 12,5 tuny, my jsme se rozhodli jít cestou větší mobility. Jsme tak schopni spravovat i prodejny v centrech měst, kam velká vozidla nesmí zajíždět,“ uvedl Milan Horyl z Clean4you. „Celý proces čištění nákupního vozíku trvá okolo šesti minut, přičemž zařízení naráz pojme maximálně osm vozíků. Za hodinu tedy lze v mycím boxu vyčistit šedesát až osmdesát vozíků. Středně velká prodejna je tak díky použité technologii kompletně obsloužena za pět hodin,“ popisuje Milan Horyl. Jak podotýká Milan Horyl, zájem zákazníků z řad obchodů, kde řeší čištění nákupních vozíků, o služby této ekologické mycí linky, je velký. „Za čtyři roky používání jsme v ní vyčistili více než 200 000 vozíků. Lze říci, že klienti, kteří s námi spolupráci navážou, využívají naše služby pravidelně a dlouhodobě,“ tvrdí. Čištění obvykle dodavatelé zajišťují přímo na místě – bez nutnosti vozíky převážet. Výhodou mobilního boxu je, že čištění probíhá v uzavřeném prostoru, navíc s uzavřeným cyklem pro odpadní vodu. I další firmy ale sázejí na čištění přímo u zákazníka. Čištění zásadně probíhá na dané provozovně,“ říká k otázce, zda se vozíky převážejí nebo se čistí přímo na místě, Jan Kokštein. „Mytí nákupních vozíků provádíme z velké části přímo na prodejně. Ve většině případů v prostoru u nákladních ramp. Ale jsou i případy, kdy prodejna požaduje provádět mytí ve vyhrazeném prostoru přímo před prodejnou, a tím dát zákazníkovi najevo, že mu záleží na hygieně a komfortu při nakupování,“ říká Pavel Brachtel z firmy Wanzl. „A jak dlouho taková očista trvá? „Doba mytí nákupních vozíků se odvíjí od míry jejich znečištění. Rozmezí se pohybuje od 30 do 50 nákupních vozíků za hodinu. Nejčastěji myjeme vozíky na prodejnách, kde se počet vozíků pohybuje kolem 200 kusů,“ doplňuje Pavel Brachtel z firmy Wanzl.

Rezervy tu jsou

Jak už bylo řečeno, pozornost, jakou potenciální zákazníci pro tuto službu zajištění očisty nákupních vozíků věnují, není valná. Firem, které se čištěním nákupních vozíků, popřípadě košíků profesionálně zabývají, zase tolik není. I tak by ale určitě zvládly i případný nárůst poptávky ze strany obchodů. „Čištění vozíků tvoří jen malou část našich zakázek, protože mytí nákupních vozíků je pro naše oddělení servisu pouze doplňkovou službou. Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se obchodníci z hygienických důvodů více věnovali čistotě nákupních vozíků. Určitě bychom jejich zvýšeným požadavkům rádi vyhověli,“ říká Pavel Brachtel ze společnosti Wanzl. I Jan Kokštein má čištění nákupních vozíků jen jako jednu ze součástí svého byznysu. I když v jeho případě poměrně významnou. „Podle statistiky, kterou si vedeme, je to zhruba 56 procent,“ říká. Kromě čištění vozíků se ale firma zabývá i čištěním zámkové dlažby, tartanu, asfaltu, betonu nebo třeba i povrchů z týkového dřeva. Velké procento zakázek z oblasti čištění vozíků má i společnost Clean4you. „O čištění a dekontaminaci nákupních vozíků je velký zájem. Zhruba dvě třetiny poptávky po čištění se týkají nákupních vozíků a košíků,“ potvrzuje Milan Horyl z Clean4you. Ani tuto firmu však neživí „jen“ očista vozíků. Společnost se řadí mezi odborníky na speciální čištění a údržbu obchodů a zabývá se také revitalizací a repasí stávajícího zařízení, komplexním vybavením pro prodejny včetně vstupních turniketů a návrhy pro atypicky řešené prostory.

Celý článek: uklidplus.cz

http://www.uklidplus.cz/rubriky/nakupni-voziky-%E2%80%93-semeniste-nakaz